O TYM SIĘ MÓWI
Pięć pytań do… Justyny Barteli, Droga do Lidera Księgowości
Światowy wzrost gospodarczy przyspiesza
83% zarządzających planuje inwestycje – najwięcej mogą zyskać pracownicy
Dyrektorzy finansowi w Polsce zamierzają szukać bezprecedensowych oszczędności
Wieści z rynku

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Marta Celej
Controlling w sieci franczyzowej
Damian Misiek, Dariusz Michalski
Wykorzystanie FEPA i ETA do analizy kontroli skuteczności reakcji na ryzyko w przedsiębiorstwie transportowym

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Michał Chalastra
Zasady identyfikacji zakresów odpowiedzialności za koszty w perspektywie strategicznej i operacyjnej

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Małgorzata Rzeszutek
Czy nadal opłacalne jest zakładanie firmy w Czechach?
Jakub Młyński
Ustalanie poziomu istotności zgodnie z KSRF 320

RAPORTOWANIE
Roman Kotapski
Jak ujmować koszty działalności oczyszczalni ścieków?

ZARZĄDZANIE
Jakub Suchenek
Efektywność organizacji
Łukasz Rompel
Samozarządzanie kluczem do osiągania celów biznesowych?
Marek Jankowski
Certyfikowanie systemów jakości – potrzeba czy konieczność

INWESTYCJE
Marcin Cichocki
Ocena efektywności remontów placówek sklepowych

WSPARCIE TECHNOLOGICZNE
Zdzisław Kes
Budowa kokpitów menedżerskich w Excelu

PRZY KAWIE…
Julian Obrocki
Balangi biznesowe