O TYM SIĘ MÓWI
Pięć pytań do… Mirosława Wójcika
Controller personalny, czyli poliglota organizacji…
O języku controllingu oraz roli controllera personalnego w firmie
Wieści z rynku

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Izabela Jakubiec
Finansowanie inwestycji w praktyce
Założenia do analizy sytuacji finansowej podmiotu
Robert Loranc
Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny… czyli kto będzie mógł uratować przedsiębiorstwo w obliczu zagrożenia upadłością
Piotr Manczur
Windykacja należności jako narzędzie dyscyplinujące kontrahentów

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Anita Głowacka
Zarządzanie rentownością produktów w rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Marcin Krupa
Instrumenty finansowe – podstawa identyfikacji zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości

RAPORTOWANIE
Bronisław Bryl
Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie transportu osób

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW
Roman Kotapski
Kalkulacja kosztów operacji pacjenta

ZARZĄDZANIE
Katarzyna Roszak
Zarządzanie strategiczne – wypracowywanie strategii

KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORSTWA
Michał Gawroński, Paweł Kosk
Nowa ustawa o obligacjach – perspektywa emitenta
Katarzyna Prędkiewicz
Jak skutecznie pozyskiwać unijne dotacje?

INWESTYCJE
Dariusz Michalski
Rozpatrywanie ryzyka w projektach inwestycyjnych

PRZY KAWIE…
Ewa Anna Swat
Globalna żądza… statusu