Wojciech Pomykała
Partner Zarządzający, Mastery of Management

Strategia biznesowa stanowi kluczowy element zarządzania każdą firmą. Definiuje długoterminowy kierunek rozwoju organizacji, jej cele strategiczne oraz zakres narzędzi, które pozwalają je osiągnąć. Odpowiednio przygotowana i realizowana determinuje sukces biznesowy przedsiębiorstwa. Istnieje wiele metod jej formułowania, a jednym z coraz częściej praktykowanych rozwiązań jest skorzystanie w tym zakresie ze wsparcia interim managera. Zewnętrzny ekspert może pomóc firmie nie tylko w przygotowaniu strategii, ale także w jej skutecznej implementacji.

Dynamika zmian zachodzących na rynku, w tym globalizacja gospodarki, wzrost poziomu konkurencji i postępująca cyfryzacja wymuszają na przedsiębiorcach ciągłe przewidywanie przyszłości i długofalowe myślenie strategiczne. O rozwoju firmy i jej wynikach finansowych nie należy myśleć tylko w kontekście najbliższych miesięcy, ale również lat. Kluczowe znaczenie zyskuje systematyczna weryfikacja założeń biznesowych i zapewnienie organizacji pewnej elastyczności, tak aby mogła szybko zaadaptować się do nowych warunków i odpowiednio zareagować na zmiany na rynku. To wszystko sprawia, że zwiększa się świadomość decydentów w firmach, którzy coraz częściej rozumieją, że bez przemyślanej strategii ograniczymy rozwój przedsiębiorstwa, a w efekcie jego sukces rynkowy jest niemożliwy lub bardzo utrudniony. Tylko regularna, wielopłaszczyznowa implementacja przygotowanej strategii pozwala na zrealizowanie podstawowych celów każdej organizacji –generowanie zysków dla właścicieli, rozwój, zdobycie przewagi konkurencyjnej i utrwalenie pozycji rynkowej.

Definiowanie strategii przy wsparciu zewnętrznego doradcy

Nie ma uniwersalnej recepty na sukces przedsiębiorstwa. Rozwiązania, które sprawdziły się w jednej firmie, niekoniecznie sprawdzą się w innej. Niemniej każda organizacja, niezależnie od wielkości, branży czy obszaru działania, powinna mieć jasno sformułowaną strategię. I z takim podejściem spotykamy się coraz częściej wśród polskich przedsiębiorców. Większość firm ma, a przynajmniej stara się usystematyzować kierunki swojego rozwoju w formie strategii biznesowej. Nie wystarczy jednak tylko dysponować uchwalonym przez zarząd dokumentem i stopniowo go wdrażać – trzeba też okresowo go weryfikować. Strategia nie będzie pełniła swojej podstawowej funkcji, jeśli nie będzie na bieżąco aktualizowana, czyli dostosowywana do zmiennych rynkowych i operacyjnych możliwości przedsiębiorstwa.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 1/2019 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 1/2019.