Monika Hyra
Zastępca Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego,
Kierownik Działu Controllingu w firmie produkcyjnej

Jak wdrożyć system ERP, aby przedsiębiorstwo zwiększyło swoją konkurencyjność poprzez szybszy czas realizacji zleceń czy zdolność przystosowania się do zmieniających się warunków? Czy można o tym pomyśleć przy wdrożeniu ERP? Dostęp do potrzebnych informacji to szybkie podejmowanie decyzji,
a dzięki temu łatwiejsze zarządzanie i poprawa efektywności całego przedsiębiorstwa. Zatem jak zadbać
o to podczas wdrożenia systemu ERP?

Informacja we współczesnej gospodarce i nowocześnie zarządzanych firmach jest coraz częściej traktowana jak czwarty czynnik produkcji (trzy klasyczne to ziemia, kapitał i praca ludzka). Jest ona również znaczącym elementem przewagi konkurencyjnej. Nowoczesne przedsiębiorstwa potrzebują do podejmowania decyzji wielowymiarowych i przetworzonych informacji. Aby zapewnić taki kompleksowy system informacyjny, często podejmowane są decyzje o wdrożeniu oprogramowania klasy ERP, które jest głównym źródłem danych rzeczowych i finansowych. Potrzebne są jednak jeszcze systemy informatyczne wspierające przetwarzanie tych danych źródłowych. Dlatego firmy wdrażają również systemy do budżetowania, do obsługi rachunków kosztów czy systemy do automatyzacji procesów analitycznych.

W tym artykule skupię się na tym, jak wdrożyć ERP, aby stanowił ten element systemu informacyjnego, na którym organizacja może budować przewagę konkurencyjną.

Organizacja systemu informacyjnego, a co za tym idzie – intensywny czynny udział we wdrożeniu systemów informatycznych, jest przedmiotem zainteresowania działów controllingu. Chodzi tu nie tylko o:
❙❙ organizację ewidencji księgowej i operacyjnej oraz
❙❙ zapewnienie odpowiedniego raportowania, ale również o:
❙❙ zapewnienie spójności procesów na przecięciu różnych działów,
❙❙ zapewnienie spójności danych na start systemu,
❙❙ zapewnienie odpowiedniej jakości danych,
❙❙ uszczelnienie procedur mających na celu maksymalizowanie jakości dostarczanej
informacji zarządczej i minimalizowanie kosztów jej uzyskania,
❙❙ zabezpieczenie przyszłych potrzeb informacyjnych organizacji,
❙❙ zabezpieczenie danych newralgicznych,
❙❙ zapewnienie integralności z innymi systemami (np. klasy BI).

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 2/2018 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 2/2018.