Szymon Szawerna
Dyrektor Biura Alokacji Kosztów w Departamencie Zarządzania Kosztami Santander Bank Polska S.A.

Efekt działania każdego przedsiębiorstwa można z pewnością opisać w postaci liczb i miar, które pokazują jego efektywność. Niemniej, czy tylko o liczby tutaj chodzi? Zanim efekty działań zmaterializują się w liczbach, pojawia się szereg potrzeb dotyczących działań oraz rekomendacji wyprzedzających konkretne skutki. Potrzeby te zmieniają postrzeganie controllera oraz zwiększają jego odpowiedzialność jako kreatora rzeczywistości firmy. W Santander Bank Polska dostrzegliśmy i nadal dostrzegamy potrzebę nieustannej transformacji roli controllera kosztowego. Dzięki zmianom, które wdrożyliśmy, i zastosowaniu nowoczesnych narzędzi zbudowaliśmy środowisko sprzyjające efektywnemu osiąganiu założonych celów.

Gdzie umiejscowić funkcję „kosztową” w organizacji?

Rozpoczynając analizę, kim jest nowoczesny controller i w którym kierunku transformować jego rolę, warto odpowiedzieć sobie na pytanie o miejsce funkcji kosztowej w organizacji. Ten problem coraz częściej pojawia się w dyskusjach na kongresach controllingowych czy panelach dyskusyjnych. Gdzie zatem umiejscowić tę funkcję, aby była ona jak najbardziej efektywna?

W Santander Bank Polska, rozpoczynając transformację roli controllera kosztowego, podjęliśmy decyzję o budowie tych kompetencji poza strukturą Pionu Finansów/Rachunkowości. Obecnie rola zarządzania kosztami jest umiejscowiona w jednostce podlegającej CEO odpowiedzialnej za strategię i model biznesowy. Do jej kompetencji należy m.in.:
● zarządzanie wydatkami,
● zakupy i zarządzanie kontraktami,
● transformacja i zarządzanie procesami,
● zarządzanie strukturą organizacyjną,
● zarządzanie nieruchomościami i środowiskiem pracy,
● kreowanie strategii banku.
Zróżnicowane kompetencje wspierają controllerów kosztowych w efektywnym zarządzaniu wydatkami przy wykorzystywaniu narzędzi, o których będzie mowa w dalszej części artykułu.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 2/2021 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 2/2021.