Monika Hyra
zastępca dyrektora ekonomiczno-finansowego, kierownik działu controllingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Skąd się bierze potrzeba wdrożenia zasobowo-procesowego rachunku kosztów ZPRK/RCA (Resource Consumption Accounting)? Jakie problemy mamy i jakich rozwiązań potrzebujemy? Poszukiwanie rozwiązań zawsze zaczyna się od zdiagnozowania problemu. Kiedy po raz pierwszy usłyszałam o zasobowo-procesowym rachunku kosztów (ZPRK), wiedziałam, że jest to narzędzie, które pozwala organizacjom uzyskiwać lepsze rezultaty poprzez podejmowanie dobrych decyzji. Pytań dotyczących rentowności klientów i produktów oraz efektywności procesów biznesowych jest wiele, a:
– dotychczas stosowane przez przedsiębiorstwa kalkulacje kosztów wytworzenia produktów są często przestarzałe i niewystarczające, by na nie odpowiedzieć,
– informacja dla menedżerów o procesach zachodzących w ich obszarach odpowiedzialności jest mało przydatna od strony podejmowanych decyzji,
– analiza marż produktów i klientów zawiera sporo uproszczeń i ogólnych kluczy podziałowych.

Dostępnych modeli rachunków kosztów jest sporo. W moim przekonaniu najbardziej adekwatnym, zaawansowanym rozwiązaniem dla organizacji jest zastosowanie ZPRK, bo wymaga najmniejszego zaangażowania całej organizacji. Ten model daje czytelną dla każdego menedżera informację o kosztach procesów i działań, które na co dzień podejmuje. Kadra kierownicza posiada informację o tym, jaki
wpływ na jego działalność mają inne obszary firmy. Osoby zarządzające produkcją mają poprawnie skalkulowane koszty wytworzenia wyrobów, wiedzą, jakie są koszty postojów czy przezbrojeń, a menedżerowie sprzedaży mogą podejmować trafne decyzje w zakresie doboru marżowego portfolio i rentowności klientów. Dzięki informacji o kosztach niewykorzystanych zasobów można uniknąć efektu ciągłego podnoszenia cen sprzedaży w wyniku obciążania produktów kosztami przypadającymi na niewykorzystane zdolności produkcyjne. Działy pomocnicze dysponują wiedzą o stawkach za ich usługi i mogą porównać się z cenami rynkowymi.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 1/2017 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 1/2017.