Jak połączyć perspektywę finansową i niefinansową, aby dobrze alokować zasoby?

Bartosz Gayer
Regional Finance Manager LR Health&Beauty

Rozpoczynając niniejszy artykuł, postawię tezę, która dla finansistów powinna nosić znamiona dogmatu – otóż ocena projektów inwestycyjnych jest ważna. Jej ważność wynika z prostego faktu, że ważne są środki inwestowane przez biznes. Ważność tych z kolei bierze się stąd, że jako zasób mają istotną cechę – są ograniczone. Oznacza to w praktyce, że mając do dyspozycji pewną sumę środków przeznaczonych na inwestycje, biznes musi podjąć następujące decyzje: czy inwestować, kiedy inwestować i wreszcie – w co inwestować, mając na względzie wiele alternatywnych możliwości alokowania środków. Dobra ocena projektów inwestycyjnych pozwala odpowiedzieć na te pytania, ale także (co wcale nie jest takie oczywiste), wyznaczyć pewne standardy, do których w trakcie lub po zakończeniu projektu można się odnieść.

Gdy mówimy o ocenie projektów inwestycyjnych, zazwyczaj pojawiają się nam w głowach kwestie związane z okresem zwrotu, a jeśli organizacja jest bardziej zaawansowana – metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych – DCF, a także oceną wskaźników finansowych. W mojej pracy controllera przekonałem się jednak niejednokrotnie, że liczby bywają jedynie elementem większej całości i mogą nie być wystarczające do pełnego obrazu analizowanego projektu. W tym artykule chcę podzielić się wizją całościowego podejścia do projektu inwestycyjnego i spojrzeniem na niego z wielu perspektyw (w tym finansowej), tak aby mieć pewność, że spełnia on wymogi biznesu, który wspieramy.

Relacja celów biznesowych i inwestycji

Każdy proces inwestycyjny prowadzi w bliższej lub dalszej perspektywie do wsparcia realizacji celów przedsięwzięcia (którym może być firma lub organizacja non profit) i celu nadrzędnego, dla jakiego zostało powołane.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 1/2020 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 1/2020.