Roman Kotapski
projektant i wdrożeniowiec systemów budżetowania i controllingu, Prezes Zarządu MARINA Sp . z o.o.

Wdrożenie systemów budżetowania i controllingu w praktyce zmienia dotychczasowe spojrzenie na działalność operacyjną przedsiębiorstwa. Jedną z konsekwencji wdrożenia systemu budżetowania jest też zmiana zakładowego planu kont. Powinien on być dostosowany do systemów budżetowania i controllingu.

W tym artykule prezentuję studium przypadku bazujące na zrealizowanym autorskim wdrożeniu systemu budżetowania w jednym z przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Jednocześnie stanowi ono autorską propozycję ujmowania kosztów działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Jednym z elementów wdrożenia systemu budżetowania było opracowanie zakładowego planu kont w zakresie zespołu 5 Koszty według typów działalności. Zestaw kont syntetycznych i analitycznych powinien uwzględniać grupy kosztów ujęte w budżetach cząstkowych.

Jak było…

Ewidencja kosztów w zespole 5 ma za zadanie przedstawić koszty działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z uwzględnieniem ośrodków odpowiedzialności, istotnych miejsc powstawania kosztów i wyodrębnionych procesów. Dotychczasowe ujęcie kosztów działalności badanego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zespole 5 Koszty według typów działalności obejmowało koszty:
❙❙ produkcji wody,
❙❙ sieci wodociągowej,
❙❙ sieci kanalizacyjnej,
❙❙ oczyszczalni ścieków,
❙❙ działalności pomocniczej,
❙❙ robót sieciowych,
❙❙ usług odpłatnych,
❙❙ remontów,
❙❙ ogólnego zarządu.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 5/2017 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 5/2017.