Marta Celej
CEO spółki doradczej Create Value Sp. z o.o.

Controlling jest często błędnie utożsamiany z „przedłużeniem” księgowości. Finanse stanowią niewątpliwie jeden z istotnych obszarów controllingu i prawdą jest, że głównym nośnikiem informacji są dane wyrażone kwotowo, jednak pojęcie controllingu jest znacznie szersze. Jego interdyscyplinarna rola jest szczególnie widoczna w zarządzaniu dużymi projektami. Świadomy i skuteczny menedżer powinien wykorzystywać narzędzia controllingu w zarządzaniu projektem. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku projektów dużych, wymagających koordynacji i współdziałania wielu zróżnicowanych jednostek.

Wielkie projekty mogą dotyczyć działalności operacyjnej (realizacja dużego lub złożonego zlecenia), inwestycji (budowa nowej siedziby, przejęcie spółki) czy realizacji celów strategicznych (reorganizacja wewnętrzna, wdrożenie nowego systemu informatycznego itd.). Niezależnie od tego, co jest celem naszego projektu, do jego właściwej realizacji niezbędne jest skuteczne przywództwo, które – aby rzeczywiście były skuteczne – powinno aktywnie wykorzystywać dane dostarczane przez controlling. Błędem popełnianym przez niektórych menedżerów jest nieangażowanie controllingu w zarządzanie dużymi projektami. W niniejszym artykule przedstawię kilka porad dotyczących zarządzania projektami i przykłady narzędzi controllingu, które będą tu przydatne.

Analiza problemów

Problem, który zbyt długo pozostaje nierozwiązany, przeradza się w kryzys. Jeśli zatem w porę nie zajmiemy się problemami, wkrótce przerodzą się w katastrofy. W metodologii Lean rozwiązywanie problemów ma bardzo prostą definicję – polega na znalezieniu przyczyny problemu i jej wyeliminowaniu. Traktujmy problem nie tylko jako zagrożenie, ale też jako szansę. Pojawienie się go oznacza bowiem, że w obecnie stosowanych metodach i procedurach coś „nie gra” i należy poszukać nowych, lepszych rozwiązań.

Istnieje wiele narzędzi rozwiązywania problemów: arkusze i listy kontrolne, wykresy tendencji, histogramy, wykresy korelacji, Pareto czy diagramy Ishikawy. Samym tym  metodom można poświęcić osobny artykuł. W niniejszym przedstawię ostatnią z wymienionych metod.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 6/2018 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 6/2018.