Janusz Bańkowski
Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Oddział Brzeg

Zdzisław Kes
Ekspert w zakresie controllingu

Rosnąca złożoność prognozowania wyniku finansowego w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL) Oddział Brzeg zapoczątkowała prace nad opracowaniem i wdrożeniem koncepcji rachunkowości zarządczej. Oddział w Brzegu jest jednym z 12 oddziałów przedsiębiorstwa państwowego BULiGL. Swoim zasięgiem działania obejmuje województwa dolnośląskie i opolskie. Realizuje prace o charakterze projektowym z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody. Głównymi odbiorcami opracowań są jednostki Lasów Państwowych. Podstawowym produktem BULiGL jest plan urządzenia lasu, Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu (WISL) i prowadzenie Banku Danych o Lasach (BDL). Z wyłączeniem opracowywania WISL i BDL wszystkie pozostałe zlecenia pozyskiwane są na zasadach wolnorynkowych, głównie w oparciu o Prawo zamówień publicznych.

Koncepcja rachunkowości zarządczej zakłada dostosowanie rachunku kosztów na potrzeby raportowania kontrolnego, a następnie wdrożenie systemu budżetowania, który m.in. pozwoli na generowanie prognozy wyniku finansowego wraz z jego kroczącą aktualizacją. Ze względu na ograniczenia redakcyjne autorzy przedstawią problematykę modyfikacji rachunku kosztów w przedsiębiorstwie na potrzeby jego zarządzania.

Przystosowanie rachunku kosztów ma na celu pozyskanie informacji na temat pełnego kosztu poszczególnych zleceń i ich etapów, wyceny produkcji w toku po rzeczywistym koszcie wytworzenia oraz rentowności zleceń. Po wstępnej ocenie infrastruktury informatycznej Oddziału ustalono, że na potrzeby przetwarzania danych kosztowych zostanie zbudowana aplikacja arkuszowa wykorzystująca jako bazę plik accdb. W trakcie opracowania koncepcji uwzględniano następujące elementy:
●● posiadane systemy informatyczne,
●● dostępność danych,
●● istniejący system ewidencyjny,
●● wymagania stawiane przed rachunkiem kosztów.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 6/2020 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 6/2020.