Radosław Stach
KGHM Polska Miedź S.A.

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem w zmiennych warunkach otoczenia? Takie i podobne pytania zadaje sobie pewnie większość naszych Czytelników. Umiejętność reagowania na zmiany koniunktury na rynku to cecha, którą posiadają nieliczne firmy. Zwykle zaczynamy zauważać nasze problemy wynikające ze spadku produkcji lub sprzedaży bądź wzrostu kosztów z dużym opóźnieniem. Można przyjąć założenie, że im większa i bardziej złożona procesowo organizacja, tym trudniej wdrożyć nam szybkie działania zaradcze w obszarze efektywności procesów produkcji, a podejmowane działania dotyczące najczęściej cięcia kosztów nie są przygotowane i dopasowane do aktualnej sytuacji.

W artykule tym postaram się przybliżyć działania, które podejmuje KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze wzrostu efektywności finansowej procesów produkcyjnych wynikających z realizacji jednego z głównych kierunków Strategii na lata 2019–2023.

Utrzymanie wysokiej rentowności produkcji w biznesie górniczym wymaga stałej obserwacji czynników makroekonomicznych oraz sprawności organizacyjnej w reagowaniu na dynamikę wzrostu cen nabywanych materiałów i usług, stanowiących największy udział w kosztach ogółem. Kluczowy zatem staje się stały monitoring wskaźników kosztowych dających nam wiedzę na temat efektywności procesów wewnątrz firmy.

Wszystko zaczyna się od dobrego planowania!

W przemyśle wydobywczym główny nacisk kładzie się na planowanie operacyjne związane z produkcją górniczą, czyli wydobyciem. Planowanie zasobów potrzebnych do realizacji produkcji górniczej różni się znacząco od planowania w branży np. automotive, gdzie znany jest popyt na materiały, zasoby ludzkie czy aktywa wynikający z harmonogramu wytworzenia gotowego dobra.

W sytuacji dużej zmienności popytu, dynamiki zdarzeń produkcyjnych, dużej nieprzewidywalności charakteryzującej przedsiębiorstwa wydobywcze konieczne było wdrożenie nowego podejścia do procesów planowania materiałów, usług, zasobów ludzkich oraz aktywów. Opracowane nowe kierunki rozwoju strategii redukcji kosztów na poziomie funkcjonalnym i operacyjnym zakładały przegląd i uporządkowanie procesów we wszystkich obszarach działalności produkcyjnej KGHM, a następnie możliwą ich integrację.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 1/2021 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 1/2021.