W dniach 28-29 października 2020 r. odbędzie się XII Forum Rachunkowości i Podatków. Obostrzenia wprowadzone przez pandemię koronawirusa skłoniły firmę BDO do organizacji Forum w formule on line.

Tegoroczna edycja Forum będzie złożona z dwóch głównych bloków tematycznych. Pierwszego dnia Forum będą poruszane zagadnienia związane z MSR/MSSF. Drugi dzień natomiast będzie poświęcony zagadnieniom związanym z nowelizacją ustaw podatkowych.

W programie Forum m.in.:
Wybrane zagadnienia MSR/MSSF
Podatkowe zamknięcie roku oraz nowelizacja przepisów podatkowych
Identyfikacja towarów i usług dla celów VAT oraz JPK_VDEK
Estoński CIT

Szczegółowe informacje: https://www.konferencjarachunkowoscipodatki.pl/