W dniach 10 i 11 grudnia 2020 r. odbył się XIV Zjazd Użytkowników Systemu Eureca. Po 13 latach spotkań z Użytkownikami Eureki, które były organizowane w centrach konferencyjnych, po raz pierwszy Zjazd był przeprowadzony on-line. Mimo tego uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób.

Podczas pierwszego dnia prezentacje dotyczyły przede wszystkim podsumowania trudnego 2020 r. Jednak głównie koncentrowały się na controllingu i wykorzystaniu systemu Eureca czasie pandemii. Ciekawe były też prezentacje na temat czterech fazach kryzysu i działaniach wspomagających zarządzanie płynnością finansową, które wspiera Eureca.

Po przerwie zaproszony przez organizatorów ekspert, Pan Wojciech Zezula, omówił tematykę KPI w zarządzaniu biznesem oraz zarządzania projektami.

Drugi dzień Zjazdu to była bardzo przydatna dla Użytkowników Eureki sesja produktowa. Odbyły się takie prezentacje, jak:
pokaz nowości wprowadzonych w ostatniej wersji systemu 3.6,
prezentacja mniej znanych, ale bardzo ciekawych funkcji Eureki,
Eureca Business Intelligence, czyli prezentacja części analityczno-raportowej aplikacji z przykładami zastosowań pulpitów menedżerskich z perspektywy dyrektora finansów, sprzedaży i zarządu firmy.

Szczegółowe informacje: https://www.eureca.com.pl/zjazd-2020/