Roman Kotapski
projektant i wdrożeniowiec systemów budżetowania i controllingu,
Prezes Zarządu MARINA Sp . z o.o.

Bilans, rachunek zysków i strat czy sprawozdanie finansowe – sporządzane zgodnie z ustawą
o rachunkowości – już od dawna nie dostarczają istotnych informacji na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Dlatego przygotowywane są inne sprawozdania, które głębiej wnikają w istotę działalności przedsiębiorstwa. Zakres takiego raportu musi określić zarząd i/lub właściciel.
Odbiorca musi zdefiniować zakres niezbędnych dla niego informacji.

Układ sprawozdania na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem może być różny. Może on zawierać m.in.:
❙❙ wyniki działalności przedsiębiorstwa,
❙❙ wykonanie budżetu,
❙❙ analizę rentowności poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa,
❙❙ analizę sprzedaży z podziałem na segmenty działalności przedsiębiorstwa,
❙❙ analizę kosztów poszczególnych segmentów działalności przedsiębiorstwa,
❙❙ wnioski.
Raport o działalności przedsiębiorstwa zostanie przedstawiony na przykładzie małej sieci handlowej.

Informacje ogólne o wynikach działalności przedsiębiorstwa

Pierwsza część raportu powinna przedstawiać ogólne wyniki działalności przedsiębiorstwa. Podstawowe wyniki – jak np. przychody, koszty, zysk/strata, wysokość podatku dochodowego, poszczególne elementy aktywów
i pasywów – dostarczą nam bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Natomiast te elementy sprawozdania finansowego nie dostarczą nam informacji np. o:
❙❙ wynikach poszczególnych sklepów,
❙❙ istotnych kosztach działalności przedsiębiorstwa oraz poszczególnych sklepów,
❙❙ kosztach jednostek organizacyjnych,
❙❙ kosztach istotnych działań, np. marketingowych,
❙❙ kosztach infrastruktury, która jest na stanie przedsiębiorstwa.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 6/2016 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 6/2016.