Radosław Stach
KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. jest przedsiębiorstwem składającym się z 10 oddziałów o różnym profilu produkcyjnym: trzech kopalń podziemnych, trzech zakładów hutniczych, obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zakładu wzbogacania rud, Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego i Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji. W 2019 r. w KGHM Polska Miedź było zatrudnionych 18 453 pracowników. Część prac pomocniczych związanych z budową infrastruktury produkcyjnej, prac inwestycyjnych oraz dotyczących utrzymania ruchu oddziałów jest zlecana podmiotom zewnętrznym. Rocznie na terenie zakładów KGHM pracuje około 8000 pracowników w podmiotach świadczących usługi na rzecz oddziałów KGHM, co sumarycznie daje liczbę prawie 20 tys. zatrudnionych.

Oddziały podziemne i powierzchniowe charakteryzują się odmiennymi zagrożeniami w środowisku pracy. W oddziałach powierzchniowych mamy do czynienia z zagrożeniami technicznymi wynikającymi z niedoskonałości lub zawodności środków pracy oraz z zagrożeniami osobowymi dotyczącymi błędnego i niebezpiecznego zachowania się pracowników. W oddziałach podziemnych – oprócz wymienionych wyżej rodzajów zagrożeń – występuje również wysokie ryzyko rezydualne wynikające z działalności górniczej i zagrożeń naturalnych. W przypadku oddziałów podziemnych w KGHM Polska Miedź S.A. najgroźniejsze zagrożenie pochodzi ze strony górotworu i towarzyszących mu niebezpiecznych zjawisk w postaci wstrząsów. Drugim równie istotnym komponentem ryzyka pracy jest tzw. czynnik ludzki, a w szczególności poziom kultury bezpieczeństwa pracy.

Badania realizowane w polskim sektorze górniczym w różnych kopalniach wskazują, że bezpieczeństwo pracy w hierarchii wartości jest cenione niżej niż zarobki, organizacja pracy, stosunki międzyludzkie czy pewność zatrudnienia. Ponad 50% zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nie widzi związku między wypadkami przy pracy a nieprzestrzeganiem norm bezpieczeństwa i higieny pracy.

W KGHM Polska Miedź S.A. podejmowane są systemowe, wielokierunkowe działania skierowane na mitygację (zminimalizowanie) opisanych wyżej ryzyk i niekorzystnych zjawisk. Działania te niosą za sobą określone koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników. Nowoczesne przedsiębiorstwo, jakim jest KGHM, postanowiło traktować cele rozwojowe związane ze wzrostem poziomu bezpieczeństwa pracowników najwyżej w hierarchii ważności. Obszar bezpieczeństwa pracownika stał się jednym z głównych kierunków rozwoju w najnowszej Strategii KGHM na lata 2019–2023 – Program myśl o konsekwencjach „Think About Consequences”.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 3/2020 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 3/2020.