Radosław Stach
KGHM Polska Miedź S.A.

W świecie konkurujących przedsiębiorstw branży wydobywczej i produkcyjnej – o zasięgu globalnym, do których zalicza się KG HM Polska Miedź S.A. – w celu utrzymania wiodącej pozycji na rynku producentów miedzi oraz srebra konieczne jest podejmowanie kluczowych decyzji w oparciu o szeroki dostęp do wiedzy na temat planowania krótko- i długoterminowego. Planowaniu podlegać powinna zarówno bieżąca działalność, jak i perspektywa funkcjonowania przedsiębiorstwa w przyszłości. Kontroli zatem powinien podlegać obszar planowania w odniesieniu do bieżącej sytuacji finansowej.

W KGHM Polska Miedź S.A. szczegółowe plany finansowe tworzy się dla wielu obszarów działalności, wśród których wyróżniamy:
* plany produkcji dla oddziałów górniczych mierzone w ilości CU [Mg],
* plany sprzedaży miedzi elektrolitycznej (Katod),
* plany kosztów w układzie stanowiskowym,
* plan nakładów inwestycyjnych – Plan Inwestycji Rzeczowych (PIR).

Szczegółowe plany finansowe stanowią podstawę do tworzenia planów krótko- i długoterminowych firmy1. W przypadku firm wydobywczych planowanie długoterminowe może być obarczone sporym ryzykiem wynikającym z wysokiej wrażliwości na przychody firmy oraz z czynników związanych z koniunkturą gospodarczą w świecie. Stąd tworzone szczegółowe plany roczne składają się z kroków czasowych: miesięcznych i kwartalnych. Plany te stanowią podstawę dla działalności długoterminowej i mogą być weryfikowane w przypadku np. zmian makroekonomicznych w otoczeniu przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa z branży górniczej mają bardzo charakterystyczną cechę. Jest nią ryzyko operacyjne przedsiębiorstwa oraz związane z nim wahanie wartości zysku operacyjnego. Wrażliwość przychodów przedsiębiorstwa na czynniki makroekonomiczne, a także duży udział kosztów stałych w stosunku do operacyjnych kosztów zmiennych powodują, że ryzyko operacyjne związane jest z charakterem branży – w jakiej działa KGHM – jest wysokie.

Zysk przedsiębiorstwa jest uzależniony m.in. od wielkości kosztów przedsiębiorstwa w relacji do przychodów ze sprzedaży. W przypadku KGHM mamy do czynienia z dużym udziałem kosztów stałych w stosunku do operacyjnych kosztów zmiennych. Bardzo istotnym czynnikiem – mającym także wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa, a dokładniej na cenę miedzi – jest aktualna niestabilna sytuacja geopolityczna na świecie oraz wojny handlowe, np. między StanamiZjednoczonymi a Chinami. Można zatem powiedzieć, że konieczna jest ocena i badanie bieżącej sytuacji finansów wewnątrz przedsiębiorstwa, takich jak planowanie produkcji, ryzyko wzrostu kosztów czy nakładów inwestycyjnych. Bardzo ważną sprawą jest też ocena otoczenia makroekonomicznego oraz sytuacji geopolitycznej oddziaływującej na KGHM Polska Miedź S.A.

W artykule postaram się przybliżyć obszar kosztów stałych oraz operacyjnych kosztów zmiennych w KGHM wpływających bezpośrednio na wynik przedsiębiorstwa i odpowiedzieć na pytanie:

Czy możliwe jest powstrzymanie wzrostu lub ograniczenie
kosztów w KGHM mających wpływ na zysk przedsiębiorstwa?

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 6/2019 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 6/2019.