Michał Chalastra
konsultant i wdrożeniowiec reprezentujący firmę Nord Controlling z Gdyni, a także wykładowca controllingu na Uniwersytecie Gdańskim

Rozliczenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz utrzymania infrastruktury energetycznej i działu zajmującego się tym procesem jest zagadnieniem skomplikowanym. W wielu przypadkach, aby je poprawnie wykonać, niezbędna może okazać się wiedza nie tylko z zakresu rachunkowości, ale i techniczna z obszaru technologii produkcji czy energetyki. Praktycznie w każdym konkretnym przypadku zasady tego rozliczenia mogą się różnić. Może tak być, nawet jeśli zakres produkcji jest zbliżony.

O wyborze szczegółowej metody rozliczenia mogą decydować następujące czynniki:
1) energochłonność działalności,
2) możliwość ustalenia standardowego zużycia energii na jednostkę produktu,
3) ilość i rodzaj mierników energii elektrycznej,
4) posiadane zasoby energetyczne.
W pierwszej kolejności należy ustalić koszty stałe i zmienne zużytej energii elektrycznej. Do kosztów zmiennych zaliczamy wszystkie składniki z faktury otrzymanej od dostawcy związane z zużytą energią. Są to zatem koszty samej energii oraz zmienne koszty dystrybucji. Pozycje te będą rozliczane łącznie. Drugą kategorią są natomiast opłaty stałe, które powinny być rozliczane według odmiennych zasad. Kolejną kategorią są koszty stałe utrzymania wspólnej infrastruktury energetycznej. W tym przypadku zaliczane są one do kosztów utrzymania infrastruktury energetycznej lub ogólnej.

ROZLICZENIE KOSZTÓW ZUŻYTEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W przypadku produkcji energochłonnej zalecane jest zaliczanie kosztów zużytej energii wprost w ciężar wytwarzanego produktu. Zadanie to można wykonać poprzez zastosowanie norm technologicznych lub odczyty liczników. Pierwsza metoda jest polecana dla produkcji powtarzalnej i małogabarytowej. Należy tu wykorzystać reguły rachunku kosztów standardowych.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 8/2015 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 8/2015.