Michał Chalastra
konsultant i wdrożeniowiec reprezentujący firmę Nord Controlling z Gdyni, a także wykładowca controllingu na Uniwersy tecie Gdańskim

W ostatniej dekadzie w Polsce można zaobserwować istotny postęp w zakresie praktyki stosowania rachunkowości zarządczej. Objawia się to wykorzystywaniem zaawansowanych narzędzi oraz upowszechnieniem korzystania z informacji. Dzisiejsze narzędzia stosowane przez rachunkowość zarządczą wykorzystują skomplikowane techniki zarządzania informacjami. Dotyczy to całego procesu gromadzenia danych, ich przetwarzania oraz prezentowania wyników. Powszechne stało się tworzenie analiz wielowymiarowych, wielopoziomowych czy wielowariantowych. Na szeroką skalę stosowane są rachunki kosztów wykorzystujące skomplikowane metody alokacji kosztów pośrednich.
Powszechne jest wykorzystanie technik opartych na metodzie rachunku kosztów działań ABC. Identyfikowane są rezultaty działalności według zakresów odpowiedzialności, istotnych zasobów, realizowanych procesów, w perspektywie operacyjnej i strategicznej.

Technicznie proces funkcjonowania rachunkowości zarządczej jest coraz częściej obsługiwany przez systemy informatyczne klasy Business Intelligence. Umożliwiają one gromadzenie ogromnych ilości danych, a następnie ich przetwarzanie za pomocą zaawansowanych algorytmów
matematycznych. W wielu polskich przedsiębiorstwach poziom rozwoju rachunkowości zarządczej spełnia aktualne światowe standardy.

Z narzędzi rachunkowości zarządczej korzysta obecnie wiele osób z różnych departamentów i poziomów zarządzania. Często są to osoby nieposiadające wykształcenia w tej dziedzinie. Dzięki możliwościom systemów informatycznych klasy BI raporty generowane przez rachunkowość zarządczą są bezpośrednio udostępniane pracownikom z różnych departamentów. Na ich podstawie podejmują oni ważne
decyzje gospodarcze. Odbywa się to on-line, czyli dane generowane są bezpośrednio z systemu IT. W procesie bieżącego przekazywania informacji pominięty jest więc dział odpowiedzialny za funkcjonowanie rachunkowości zarządczej. Kierownicy różnych centrów odpowiedzialności samodzielnie korzystają z raportów dostępnych w systemach IT. Pozwala to na szybkie dostarczanie informacji zgodnie
z zasadą terminowości.

Czynniki te doprowadziły do zmiany roli służb rachunkowości zarządczej. Zadania tego działu polegają obecnie na stworzeniu i rozwijaniu systemu informacyjnego oraz nadzorowaniu jego funkcjonowania. Nie jest natomiast ich rolą tworzenie i przekazywanie bieżących raportów zarządczych.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 4/2016 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 4/2016.