Już niedługo zacznie się ,,sezon na raportowanie”. Trzeba będzie przygotować raporty, sprawozdania, a do tego przygotować odpowiednią ich wizualizację. Każdy twórca tych raportów czy sprawozdań używa swoich własnych wypracowanych modeli prezentacji danych, np. wykresów czy tabel. Każdy z nich zapewne będzie bronił swoich rozwiązań prezentacji danych, własnych przyzwyczajeń, gdyż przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. Czy można zestandaryzować prezentację danych w raportach i sprawozdaniach i jak to zrobić? O tym w najnowszym numerze Controllingu i Zarządzania (nr 1(39)/2021) rozmawiamy z dr. Jürgenem Faisst’em, Mniej znaczy więcej, czyli o standardach IBCS®.

Idea standardów IBCS® gości na naszych łamach już od dłuższego czasu. Prezentujemy  ciekawe przykłady praktycznych rozwiązań i zastosowań tych standardów w raportach czy sprawozdaniach. Doświadczeniem w tym zakresie dzielą sią nasi Autorzy:
P. Biliński, Sezon na raportowanie, Controlling i Zarządzanie 3(29)-5(31)/2019.
P. Biliński, Mniej znaczy więcej, Controlling i Zarządzanie 5(37)/2020.
A. Laparne, Projektowanie raportów finansowych, dashboardów i prezentacji finansowych, Controlling i Zarządzanie 4(18)/2017.
E. Szarska, 10 najważniejszych standardów IBCS® dla szybkiego i zrozumiałego czytania raportów, Controlling i Zarządzanie 3(23)/2018.
E. Szarska, Dlaczego mówimy NIE wykresom kołowym?, Controlling i Zarządzanie 5(25)/2018.
E. Szarska, Kiedy tabela, a kiedy wykres?, Controlling i Zarządzanie 1(27)/2019.
E. Szarska, Co zmienia się w zawodzie controllera, Controlling i Zarządzanie 6(38)/2020.

Warto wykorzystać ich doświadczenia w pracy nad raportami i sprawozdaniami. Artykuły są dostępne w wersji elektronicznej magazynu https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/ .

Zapraszamy do lektury!