Wioletta Nowak
Kierownik Działu Finansów i Administracji HORTIMEX PLUS Sp. z o.o. Sp. K.,
laureatka pierwszego miejsca w Konkursie Controller Roku 2016 według ICV w Polsce

Firma Hortimex Plus sp. z o.o. sp. komandytowa jest firmą rodzinną. Obecnie zatrudnia 30 osób, a obroty sięgają 63 mln zł. Początek działalności to 1987 r. Model biznesowy firmy uległ zmianie. Od firmy stricte handlowej, poprzez działalność dystrybucyjną, Hortimex ewoluował do platformy towarów, wiedzy
i doświadczeń pomiędzy światowymi producentami składników żywności a polskimi producentami żywności.

Pierwsza próba wdrożenia controllingu w 2001 r. zakończyła się niepowodzeniem. Zostały wówczas
wprowadzone pewne narzędzia służące analizie wskaźnikowej. Właściciel chciał poszczycić się controllingiem,
ale w zasadzie bez tego narzędzia radził sobie doskonale. Cała działalność firmy była oparta na kompetencjach właściciela. Przełomem okazał się 2011 r. W pierwszym roku, z pomocą konsultanta, rozpoczęliśmy prace wdrożeniowe. Istotny był fakt, że w tym czasie funkcja właścicielska została oddzielona od funkcji zarządczej. Kompetencje zostały przydzielone nowo powstałym stanowiskom kierowniczym.

Pracuję w firmie od ponad dwudziestu lat. Jako ówczesny, świeżo powołany kierownik działu finansów podjęłam się wyzwania – wdrożenia controllingu. Z perspektywy czasu wiem, że prace controllingowe zapoczątkowały wiele zmian, które miały i nadal mają olbrzymie znaczenie dla rozwoju firmy.

Jednym z pierwszych elementów controllingu, od którego rozpoczęto wdrożenie, była zmiana formuły kalkulacji cenowej. Ten etap wynikał z niepokojąco obniżającej się rentowności działalności. Moja rola w procesie zmiany kalkulacji cenowej polegała w głównej mierze na następujących działaniach:
❙❙ zebranie i analiza danych kosztowych i wskaźnikowych,
❙❙ szereg wielogodzinnych spotkań o charakterze koncepcyjnym z zarządem,
❙❙ analiza skutków zmiany (szanse, zagrożenia),
❙❙ komunikowanie zainteresowanym konieczności wprowadzenia zmiany,
❙❙ wyjaśnianie wątpliwości,
❙❙ wyciszanie niepokoju wynikającego ze zmiany,
❙❙ testowanie rozwiązań z zainteresowanymi,
❙❙ nadzorowanie wszystkich etapów pracy nad zmianą,
❙❙ ustalenie momentu ostatecznego wejścia w życie nowej
kalkulacji i zmiany konstrukcji cennika,
❙❙ nadzorowanie prac nad wdrożeniem w systemie ERP narzędzia do kalkulacji,
❙❙ konstruowanie raportów ułatwiających analizę danych wynikających ze zmiany.

W tym artykule opisuję zmiany kalkulacji cenowej, będące konsekwencją wdrażania controllingu w firmie
Hortimex.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 4/2017 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 4/2017.