Marta Celej
Prezes Zarządu spółki doradczej Create Value Sp. z o.o.

Zakłady opieki zdrowotnej podlegają dynamicznym zmianom już od początku okresu transformacji ustrojowej. Ze względu na ograniczoną dostępność środków niezbędnych do zaspokajania rosnących potrzeb społecznych konieczne stało się zwiększenie skuteczności i efektywności realizowanych w tych jednostkach procesów, tak by jak najbardziej racjonalnie wykorzystać posiadane zasoby. Cennym źródłem inspiracji są tu rozwiązania stosowane przez przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie controllingu, który jest niezbędny w realizacji działań proefektywnościowych. W artykule pokażemy kilka rozwiązań, które zostały przedstawione dyrekcji jednego ze szpitali (nazywamy go umownie szpitalem w Leśnej Górze) na podstawie przeprowadzonego w nim audytu.

Głównym problemem analizowanego szpitala było rosnące zadłużenie oraz coraz dłuższy czas oczekiwania pacjentów na realizację zleconych usług. Jednostka nie miała polityki strategicznej, nie prowadzono również żadnych pomiarów efektywnościowych. Szpital wdrożył system zarządzania jakością ISO 9001, w którym zawarto między innymi procedury zgodne z podejściem procesowym. Nie były one jednak rozpatrywane z punktu widzenia możliwości ich optymalizacji. System raportowania ograniczał się głównie do sprawozdawczości wymaganej przez Narodowy Fundusz Zdrowia (na poziomie operacyjnym, w postaci np. liczby wolnych łóżek na danym oddziale oraz informacji niezbędnych do rozliczeń finansowych).

Biorąc pod uwagę obecną sytuację szpitala oraz uwarunkowania otoczenia, zaproponowano działania mające na celu poprawę efektywności jednostki. Rekomendowano przede wszystkim aktywne zarządzanie ukierunkowane na zarządzanie zmianą oraz zarządzanie
procesowe.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 4/2015 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści czwartego numeru czasopisma.