Marta Celej
CEO spółki doradczej Create Value

Rozwój praktyki zarządzania projektami informatycznymi i poszukiwanie optymalnych metod wytwarzania oprogramowania przyczyniły się do powstania filozofii Agile. Projekty IT charakteryzują się złożonością, wieloetapowością i dość długim czasem trwania. Wymagają planowania, analizy, projektowania, implementacji, testowania oraz wdrożenia. W warunkach dużej niepewności i nieustannie zmieniających się wymagań projekty często kończyły się, zanim na dobre się zaczęły. Metody „zwinne” (do których należy Agile) mają na celu uelastycznienie projektów, które – dzięki krótkim cyklom i częstym interakcjom z odbiorcami – mają w ten sposób znacznie większe szanse na powodzenie. Sposób ten już od prawie dwudziestu lat sprawdza się w projektach IT na całym świecie. Dlaczego więc nie mielibyśmy zastosować ich dorobku w projektach controllingowych, które – pod względem specyfiki – są bardzo podobne do projektów informatycznych? W artykule przedstawiam mój pomysł na implementację filozofii Agile w controllingu.

Manifest Agile składa się z dwunastu zasad, które oparte są na czterech założeniach.
Zasady Manifestu Agile są następujące:
1. Najwyższy priorytet ma zadowolenie klienta dzięki wczesnemu i ciągłemu wdrażaniu wartościowego oprogramowania.
2. Gotowość do zmiany wymagań nawet na późnym etapie rozwoju oprogramowania. Procesy zwinne wykorzystują zmiany dla zapewnienia klientowi konkurencyjności.
3. Dostarczanie funkcjonującego oprogramowania często, w kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych odstępach. Im częściej, tym lepiej.
4. Zespoły biznesowe i deweloperskie muszą ściśle ze sobą współpracować w codziennej pracy przez cały czas trwania projektu.
5. Tworzenie projektów wokół zmotywowanych ludzi. Zapewnienie im potrzebnego środowiska oraz wsparcia, a także zaufania, że wykonają powierzone zadanie.
6. Najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem przekazywania informacji zespołowi i wewnątrz niego jest rozmowa twarzą w twarz.
7. Działające oprogramowanie jest podstawową miarą postępu.
8. Procesy zwinne umożliwiają zrównoważony rozwój.
Sponsorzy, deweloperzy oraz użytkownicy powinni być w stanie utrzymywać równe tempo pracy.
9. Ciągłe skupienie na technicznej doskonałości i dobrym projektowaniu zwiększa zwinność.
10. Prostota – sztuka minimalizowania ilości koniecznej pracy – jest kluczowa.
11. Najlepsze rozwiązania architektoniczne, wymagania i projekty pochodzą od samoorganizujących się zespołów.
12. W regularnych odstępach czasu zespół analizuje możliwości poprawy swojej wydajności, a następnie dostraja i dostosowuje swoje działania do wyciągniętych wniosków.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 2/2021 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 2/2021.